Shin Cheuk Kiu (2C)
2021-05-07

Shin Cheuk Kiu (2C) was awarded Gold in the Art Intelligence Hong Kong Bauhinia Cup Painting Competition. Congratulations Chloe!

Contact Information

22 Tung Tau Wan Road, Stanley
Tel: +852 28130360
Fax: +852 28137311
Email: sschk@ssc.edu.hk